Lourdes Feans Barcelona | lunes, 22 de septiembre de 2014 h |

El centre sociosanitari Isabel Roig, ubicat a les antigues casernes del barri de Sant Andreu de Barcelona, va entrar en funcionament el passat dilluns 15 de setembre com a hospital d’atenció intermèdia amb 235 llits per aquells pacients que necessitin un període d’estabilització o recuperació funcional.

Xavier Pujol, gerent de BlauClínic (proveïdor que gestiona el nou centre), explica “que es tracta d’un servei especialment adreçat a donar suport en processos de recuperació funcional, convalescència i estades després d’un procés agut, per facilitar el retorn al domicili del pacient. Aquest complex forma part de les noves estratègies d’atenció al malalt crònic d’alta complexitat, la qual cosa implica donar serveis d’una banda a altres hospitals per tal de poder acollir malalts que tenen ingressats i que requereixen uns dies més de control del seu estat i, d’altra banda, als equips d’atenció primària de la zona per atendre el malalt crònic complex”.

Atenció al pacient crònic complex

El nou centre està ubicat en el Centre de Salut Isabel Roig – Casernes de Sant Andreu, un equipament multiservei en funcionament des del març de 2013, que disposa d’una sèrie de serveis que inclouen l’atenció a les urgències de mitjana i baixa complexitat i l’atenció continuada les 24 hores els 365 dies de l’any (CUAP), l’atenció primària de salut (CAP), l’atenció a la salut mental (per a adults, infantil i juvenil i centre de dia), i ara, també, l’atenció sociosanitària.

Amb l’entrada en funcionament del nou centre, dins dels serveis previstos en el Centre de Salut Isabel Roig – Casernes de Sant Andreu, només faltarà dur a terme la incorporació de diferents especialistes pediàtrics de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron (el de referència pels veïns del barri), prevista per a finals d’any, i un equip del Servei d’Emergències Mèdiques (SEM).

Es tracta d’un equipament que concentra diferents tipologies de serveis en un sol edifici, tot potenciant la integració i la coordinació dels diferents recursos sanitaris, en una clara aposta per la millora de l’accessibilitat i l’ordenació de serveis. “La concentració de serveis propicia una millor relació, coordinació i integració dels professionals que hi treballen, i possibilita nous models d’atenció, més innovadors, per garantir la continuïtat assistencial, com ara l’atenció del pacient crònic complex”, assegura Xavier Pujol.

El Centre de Salut Isabel Roig – Casernes de Sant Andreu s’emmarca en un conveni signat entre el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona, en l’àmbit del Consorci Sanitari de Barcelona. El Consorci de la Zona Franca ha construït i finançat la inversió, que recuperarà mitjançant lloguer. En 25 anys, la propietat dels equipaments revertirà a la Generalitat. La inversió d’aquest equipament, que ha trigat dos anys a construir-se, ha estat de 27,73 milions d’euros.

Integració dels recursos sanitaris

La posada en funcionament del centre sociosanitari Isabel Roig, ubicat al carrer Fernando Pessoa, 47-51, de Barcelona, implica la reordenació dels llits de tres centres sociosanitaris gestionats també pel proveïdor BlauClínic; concretament la Clínica Barceloneta, el Centre Sociosanitari Dolors Aleu i el Centre Sant Josep Oriol.

Segons el Departament de Salut, aquest equipament potenciarà la integració i la coordinació dels diferents recursos sanitaris, en una aposta per la millora de l’accessibilitat i l’ordenació de serveis. La concentració de serveis propicia una millor relació, coordinació i integració dels professionals que hi treballen.

“A Barcelona, amb aquestes característiques només existeix un altre complex similar al que s’acaba de posar en funcionament a Sant Andreu: es tracta del Parc Sanitari Pere Virgili, que gestiona els edificis i les instal·lacions del recinte de l’antic Hospital Militar de Barcelona”, explica Pujol. El centre de Sant Andreu disposa d’una àrea d’11.815 metres quadrats i té com a població de referència la del districte de Sant Andreu, una zona en creixement que compta amb més de 140.000 habitants.

Xavier Pujol, Gerent de BlauClínic

Amb la posada en marxa d’aquest espai,
els veïns podran resoldre les seves urgències en menys temps i de manera immediata”