Mar Barberà Barcelona | viernes, 07 de noviembre de 2014 h |

El programa de verificació del compliment de les bones pràctiques de laboratori en la recerca preclínica del Departament de Salut supera amb èxit l’avaluació de l’OCDE.

El Departament de Salut ha superat, amb escreix, l’avaluació que l’Organització de Cooperació i Desenvolupament Econòmic (OCDE) ha dut a terme per verificar que els laboratoris que realitzen estudis de seguretat preclínica amb medicaments, productes sanitaris i cosmètics a Catalunya apliquen adequadament els principis de bones pràctiques de laboratori (BPL). Aquesta avaluació s’ha realitzat dins del marc d’una visita que l’OCDE ha fet a Espanya i a l’Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris.

Satisfacció de Salut

Roser Vallès, directora general d’Ordenació i Regulació Sanitàries (DGORS), es mostra satisfeta amb els resultats aconseguits pels laboratoris catalans. “Estem molt contents perquè els resultats han estat molt satisfactoris i premien l’esforç continuat de tot l’equip”. Tanmateix, Roser Vallès destaca la dada que “el 57 per cent dels laboratoris de l’estat espanyol que disposen d’aquest certificat estan a casa nostra, a Catalunya”. Durant l’avaluació realitzada, l’equip auditor de l’OCDE ha supervisat com els inspectors han dut a terme la verificació de l’aplicació dels principis de bones pràctiques de laboratori a un dels laboratoris de recerca preclínica inscrits en el programa.

Objectiu fonamental dels principis de BPL

Els principis de bones pràctiques de laboratori establerts per l’OCDE configuren un sistema de qualitat relatiu a la manera d’organitzar-se que tenen els laboratoris de recerca preclínica. Els BPL avaluen tot el procés que duen a terme els laboratoris: la planificació, la realització, el control, el registre i l’arxiu d’estudis no clínics de seguretat sanitària i mediambiental sobre substàncies i productes químics.

A més de garantir la qualitat i la integritat en els resultats dels estudis preclínics, l’objectiu fonamental dels principis de bones pràctiques és, sobretot, homogeneïtzar, crear una base i un model únic que serveixi i sigui reconegut per tots els diferents països. D’aquesta manera s’evita que cada país tingui despeses innecessàries relacionades amb el tema i s’evita també la creació de models diferents. “El fet d’adquirir el certificat de bones pràctiques de laboratori de l’OCDE ens dóna credibilitat a nivell internacional perquè aquest té garantía de validesa i d’homogeneïtzació”, manifesta Roser Vallès. I conclou que “hem superat amb èxit aquesta avaluació i això és perquè tenim un equip de deu”.