C. O. Barcelona | lunes, 03 de febrero de 2014 h |

Un estudi internacional multicèntric liderat pel Grup de Càncer Hepàtic de l’Icahn l’Hospital Mount Sinai de Nova York , en col·laboració amb l’Institut d’Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (Idibaps) – Hospital Clínic de Barcelona, ha aconseguit identificar per primera vegada el oncogen UHRF1 com una potencial diana terapèutica per tractar el carcinoma hepatocel·lular o hepatocarcinoma. Ho han fet combinant un model de peix zebra de càncer de fetge amb dades de tumors humans, segons publica on line la revista Cancer Cell.

El 75 per cent dels peixos objectes d’estudi en els que hi havia sobreexpressió UHRF1 va desenvolupar tumors en un període de 20 dies. El mecanisme fonamental de oncogènesi s’associa amb l’alteració massiva a la metilació.

Els investigadors van identificar una sobreexpressió de l’oncogen UHRF1 en al voltant del 50 per cent dels pacients que es va associar a pitjor pronòstic, particularment en aquells amb alteracions del tumor supressor p53.

Josep M. Llovet, professor ICREA del Grup d’Oncologia Hepàtica de l’Idibaps-Hospital Clínic de Barcelona, i director del Programa de Càncer de fetge de l’Hospital Mount Sinai, és co-autor d’aquest estudi que per primera vegada demostra que la sobreexpressió de la proteïna UHRF1 és una condició suficient per causar càncer, per la seva capacitat d’incidir en l’ADN i promoure la proliferació de la cèl·lula cancerígena.

El millor model

L’ús del model de peix zebra presenta avantatges en la investigació de la neoplàsia hepàtica preclínica, doncs és un organisme model pràctic i comú per a estudis dedicats al desenvolupament de vertebrats i funció gènica.

Entre els seus avantatges, la seva ràpida reproducció, passant d’ou a larva en 3 dies, i que són grans i translúcids, el que permet als investigadors visualitzar directament el creixement del tumor de manera similar als humans. A més, és destacable el seu baix cost pel que fa a l’ús de models de càncer en mamífers tradicionals. Per a aquest estudi, es van analitzar prop de 300 animals.

Fàrmacs cap al oncogen

A partir dels resultats d’aquesta investigació, que ha estat possible gràcies a la col·laboració d’nvestigadors de l’Hospital Brigham and Women’s de la Universitat de Harvard i de l’Escola de Medicina del King’s College de Londres, el següent pas és desenvolupar fàrmacs que apuntin cap al oncogen UHRF1 per restablir l’epigenoma i evitar els mecanismes que desencadenen el càncer.

El carcinoma hepatocel·lular es diagnostica en fases avançades en el 40 per cent dels casos a Occident i en més del 70 per cent dels casos a Àsia.

L’única terapèutica eficaç en aquests estadis és un inhibidor multiquinasa, sorafenib, que aconsegueix una mediana de supervivència d’1 any.

Els altres 6 fàrmacs assajats en fase 3 durant els últims 5 anys han donat resultats negatius, de manera que hi ha una necessitat mèdica de donar resposta alternatives als pacients que evolucionen després d’aquesta terapèutica.

Fa uns mesos, durant el Congrés de la Societat Europea de Radiologia Intervencionista i Cardiologia (Cirse), també es posava de manifest un avanç aconseguit pel Barcelona-Clínic Liver Cancer Group en el tractament de l’hepatocarcinoma mitjançant ablació per radiofreqüència, en aquells tumors no candidats a cirurgia convencional, amb taxes de supervivència una mica inferiors a aquesta, però amb menor risc de mortalitat perioperatòria.