GACETA MÉDICA Barcelona | lunes, 03 de marzo de 2014 h |

Durant l’any 2013, l’Hospital de Bellvitge ha realitzat 3 intervencions d’implantació de dispositius d’assistència ventricular de mitja-llarga durada.

Durant l’any 2013, l’Hospital Universitari de Bellvitge ha realitzat 3 intervencions d’implantació de dispositius d’assistència ventricular de mitja-llarga durada —bombes centrífugues o axials que donen un flux continu de sang i substitueixen de forma parcial o total la funció del ventricle esquerre del cor—, consolidant-se així com un dels centres de referència estatal en aquest tipus de tractaments cardíacs de màxima complexitat.

“L’ús d’aquesta tecnologia no s’ha generalitzat a Espanya a causa de l’alt índex de donacions que sempre hi ha hagut per realitzar un trasplantament cardíac, cosa que no ha succeït a altres països del nostre entorn”, explica el Dr. José González Costello, cardiòleg de la Unitat de Cardiologia de l’Hospital Universitari de Bellvitge.

Alternativa al trasplantament

Aquests dispositius serveixen com a pont al trasplantament cardíac amb una durabilitat tan alta que, fins i tot, es poden convertir en una alternativa al trasplantament en pacients ancians amb insuficiència cardíaca molt avançada que no responen als tractaments convencionals, i ja estan consolidats a altres països desenvolupats.

Ara, la reducció de les donacions de cor a Espanya a causa de la baixada dels accidents de trànsit fa necessària la consolidació d’aquests dispositius.A més, a més, s’ha de tenir en compte que la insuficiència cardíaca afecta ja un 1-2 per cent de la població, un 10 per cent en majors de 70 anys, i és una malaltia que any rere any augmenta la seva prevalença.

Per tot això, cada cop es fa més necessària la incorporació de bombes ventriculars de llarga durada com a alternativa al trasplantament.

Com es va manifestar durant el V Curs Internacional d’Assistència Circulatòria Mecànica celebrat a l’hospital els dies 27 i 28 de febrer amb la participació d’experts nacionals i internacionals de Cambridge, Nova York, París i Berna, entre d’altres, les assistències ventriculars de nova generació permeten augmentar el temps de funcionament dels dispositius, fer-los més fiables i disminuir les complicacions de trombosi.

Una altra dels seus avantatges és que s’ha aconseguit reduir la grandària del sistema de control i de les bateries externes per tal de facilitar la mobilitat del pacient i la seva vida diària.

Més formació

Però, “per poder augmentar el nombre d’implants d’aquests dispositius a Espanya és molt important una bona formació dels professionals que tracten malalts amb insuficiència cardíaca severa”, indica el Dr. Daniel Ortiz, cirurgià cardíac del Servei de Cirurgia Cardíaca de l’Hospital.